Inspirasjon og motivasjon

Her finner du tips og råd fra min erfaring!

Vil du skape motivasjon?

De tre viktige i-ene

Informer – inkluder – involver

Bedre impulskontrollen?

Sov på det

TRYGG og MODIG som leder
=
BALANSE
mellom
SPØRRENDE NYSGJERRIG YDMYK
Og
KLAR TYDELIG HANDLEKRAFTIG

Når det smerter
(individuelt eller organisatorisk)
er det læring- og vekstpotensiale

Få ett større perspektiv

Ta ett skritt ut og få en større helhetsforståelse

Fokuser på dine muligheter

ikke dine begrensninger