Mariannes metode

Det å stå i endringsprosesser kan være krevende for leder, ledergruppen el organisasjonen. Du må vite hvor du er og hvor du er på vei.

Mariannes metode handler om 3 viktige deler:

Hvor er du/dere her og nå?  

Jeg er genuint opptatt av å møte deg og dere der dere er, og støtte dere i å se dette enda tydeligere. Hva er styrkene deres og hva er utviklingspotensialet? Vi tydeliggjør dette sammen for å se, anerkjenne og velge endring.

Hvor skal dere? Hva er målet og hvordan vil det se ut?

Hva vil det bety for dere å komme dit, og hva vil skje hvis dere får tatt ut potensiale i deg, dere som team eller dere som virksomhet? Sammen skal vi skape et tydelig bilde av dette, få eierskap, engasjement og forankring mot felles retning

Og aller viktigst, hva skal til for å holde dere på riktig vei?

Det er så lett å gå omveier eller havne på feil spor, og det er viktig at vi identifiserer fallgruvene og løsningene for å holde stø kurs mot målet. 

Denne metoden har jeg utviklet ved å ta i bruk all kompetanse jeg har opparbeidet meg over 20 år- den fungerer!


Kontakt meg!

Er du klar for endring? Ønsker du å vite mer? Fyll ut skjema under for en uforpliktende samtale.

Skriv inn navn
Skriv inn din e-post