Team- og organisasjonsutvikling

Med forskningsbaserte metoder hjelper jeg dere å finne en felles plattform, enighet rundt mål og fokus, og økt psykologisk trygghet som en nøkkel til å vise en tydelig retning for organisasjonen.

Det kan være at din virksomhet trenger å ha fokus på en bestemt avdeling eller team som trenger å se på roller, mandat og mål med nye øyne. Jeg jobber sammen for å få frem potensialet og resultater i akkurat denne gruppen.

 • Finne eller tydeliggjøre felles mål og strategier
 • Felles plattform for godt lederskap i vår virksomhet – og hvordan gjøre det i praksis
 • Øke forståelsen for hverandres ulikhet og utnytte potensiale i gruppa
 • Bedre samarbeid med hverandre
 • Gi dere gode verktøy for kvalitative møter med medarbeidere
 • Skape en åpenhet for å støtte hverandre i forhold til felles utfordringer

Noen endringsprosesser forutsetter at alle i organisasjonen er med i prosessen for å lykkes. Mange opplever at det kan være utfordrende å få til gode involveringsprosesser hvor alle føler seg sett og hørt, samtidig som organisasjonen skal ta tøffe beslutninger.

Strategien og rammene er kanskje på plass, men noen kan imidlertid trenge litt ekstra hjelp med utøvelse og selve forankringen av endringene.

 • Kulturendringer
 • Omorganiseringer
 • Nedbemanninger
 • Fusjoner
 • Verdi og innovasjonsprosesser
Metoder og verktøy

Jeg har forskningsbaserte metoder og verktøy jeg har utviklet i over 20 år. Metodene og verktøyene jeg bruker er effektive og tilpasses din organisasjon og de prosessene dere skal gjennom. Jeg støtter dere med de menneskelige prosessene og hjelper dere å holde fokus på de viktige tingene.

Jeg har flere forberedende møter med ledelse og tillitsvalgte/representanter for medarbeiderne for å finne gode løsninger og rammer for virksomheten. Dette skreddersys etter behov og varighet.

Ønsker du å vite mer, kontakt meg her.

Skriv inn navn
Skriv inn din e-post