5 gode råd til å lede hjemmefra

I disse tider er det luksus å få til fysiske møter, så hvordan mestre hjemmeledelse / fjernledelse på best mulig vis?

Hjelp til med hjemmekontorsituasjonen

Hvordan fungerer hjemmekontor for den ansatte? Er det behov for tilpasninger? Skaff til veie utstyr de ansatte trenger for å kunne jobbe hjemmefra Vis at du tilrettelegger så langt det lar seg gjøre.

Bruk de motiverende i’ene aktivt

Informer, inkluder og involver de ansatte for å skape motivasjon. F.eks. når du innfører nye tilpassede rutiner.

Uformell sosial digital mingling

Lag gode rutiner slik at dere har faste felles digitale møteplasser som fokuserer på uformell sosial mingling. Eksempler på dette kan være vaffelfredag, morgenkaffen eller onsdagsquiz.

Vis at du bryr deg

Følg opp hver enkelt jevning, hør med dem hvordan arbeidssituasjonen oppleves ,vis at du bryr deg .

Bygg lagfølelse

Husk at du selv får støtte når du trenger det. Motiver til lagfølelsen slik at dere sammen drar lasset i en krevende tid.


Kontakt meg!

Er du klar for endring? Ønsker du å vite mer? Fyll ut skjema under for en uforpliktende samtale.

Skriv inn navn
Skriv inn din e-post