Vil du skape motivasjon?

Vil du skape motivasjon? De tre viktige i-ene Informer – inkluder – involver

5 gode råd til å lede hjemmefra

5 gode råd til å lede hjemmefra I disse tider er det luksus å få til fysiske møter, så hvordan mestre hjemmeledelse / fjernledelse på best mulig vis? Hjelp til med hjemmekontorsituasjonen Hvordan fungerer hjemmekontor for den ansatte? Er det behov for tilpasninger? Skaff til veie utstyr de ansatte trenger for å kunne jobbe hjemmefra […]

Få bedre impulskontroll

Bedre impulskontrollen? Sov på det

Triggere

Triggere Ofte når vi blir trigget er det lett å legge ansvaret på den som trigger oss, men… Når du trigges av noen eller noe er det viktig informasjon til deg. Stopp opp og lytt til informasjonen, og du vil lære noe mer om deg selv!

Mestre

TRYGG og MODIG som leder=BALANSEmellomSPØRRENDE NYSGJERRIG YDMYKOgKLAR TYDELIG HANDLEKRAFTIG

3 gode råd for å bli en bedre leder

3 gode råd for å bli en bedre leder Når du som leder vil ha en coachende lederstil med fokus på teambuilding. Ansvarlig gjør dine kollegaer Ikke tro du som leder må fikse alt selv. Ved å gi kollegaer ansvar viser du tillit og gir den ansatte eierskap til oppgaven. Still gode spørsmål Du som […]

Når det smerter

Når det smerter (individuelt eller organisatorisk) er det læring- og vekstpotensiale

Få ett større perspektiv

Få ett større perspektiv Ta ett skritt ut og få en større helhetsforståelse

Troverdighet

Det er viktig at en leder har troverdighet. Det hjelper ikke på din troverdighet når du som leder sier at du tror på eierskap, men ikke fører dette ut i praksis. Da blir det bare et ord.

Fokuser på dine muligheter

Fokuser på dine muligheter ikke dine begrensninger

Bli bevisst bedriftens styrker

Styrken i en bedrift er de ansatte. Den lederen som forstår vil ha et bærekraftig selskap.