Gestaltterapi

Kanskje har du en opplevelse av :

 • Å være utmattet
 • At du har lav selvfølelse
 • Å slite med relasjoner i jobb el privat
 • Å være i en livskrise
 • Sorg
 • At du flykter i rus
 • Tankekaos
 • Depressive tanker
 • Angst
 • Mangel på mening og glede i livet
 • Å være trist og lei

Jeg hjelper deg å håndtere og romme det vanskelige i livet slik at du blir mer robust i framtiden. Sammen med meg vil du se at det er de mest utfordrende fasene i livet som definerer deg mest som menneske og du vil lære mye verdifullt om deg selv.

I løpet av over 20 år som terapeut har jeg metoder som fungerer.

Vil du ha en uforpliktende samtale med meg for å finne ut om dette er noe for deg, fyll ut skjema under.

Team- og organisasjonsutvikling

Det kan være at din virksomhet trenger å ha fokus på en bestemt avdeling eller team som trenger å se på roller, mandat og mål med nye øyne. Jeg jobber sammen for å få frem potensialet og resultater i akkurat denne gruppen.

 • Finne eller tydeliggjøre felles mål og strategier
 • Felles plattform for godt lederskap i vår virksomhet – og hvordan gjøre det i praksis
 • Øke forståelsen for hverandres ulikhet og utnytte potensiale i gruppa
 • Bedre samarbeid med hverandre
 • Gi dere gode verktøy for kvalitative møter med medarbeidere
 • Skape en åpenhet for å støtte hverandre i forhold til felles utfordringer

Noen endringsprosesser forutsetter at alle i organisasjonen er med i prosessen for å lykkes. Mange opplever at det kan være utfordrende å få til gode involveringsprosesser hvor alle føler seg sett og hørt, samtidig som organisasjonen skal ta tøffe beslutninger.

Strategien og rammene er kanskje på plass, men noen kan imidlertid trenge litt ekstra hjelp med utøvelse og selve forankringen av endringene.

 • Kulturendringer
 • Omorganiseringer
 • Nedbemanninger
 • Fusjoner
 • Verdi og innovasjonsprosesser
Metoder og verktøy

Jeg har forskningsbaserte metoder og verktøy jeg har utviklet i over 20 år. Metodene og verktøyene jeg bruker er effektive og tilpasses din organisasjon og de prosessene dere skal gjennom. Jeg støtter dere med de menneskelige prosessene og hjelper dere å holde fokus på de viktige tingene.

Jeg har flere forberedende møter med ledelse og tillitsvalgte/representanter for medarbeiderne for å finne gode løsninger og rammer for virksomheten. Dette skreddersys etter behov og varighet.

Ledercoaching

Jeg tilbyr individuell lederveiledning/coaching og har lang erfaring med å raskt komme til kjernen av dine behov.

 • Jeg starter alltid med å tydeliggjøre dine verdier og mål i forhold til virksomhetens verdier og mål.
 • Bli konkrete sammen med deg og definere hva du trenger.
 • Finne veien videre fra der du er nå til ønskede resultater og mål.

Effekten er økt selvinnsikt, økt evne til refleksjon og økt lederkompetanse forankret i deg selv og din konkrete hverdag.

Dette kan være en del av et større utviklingsprogram i hele organisasjonen, for eksempel et lederutviklingsprogram.

Det kan også være som personlig støtte i en utfordrende periode/situasjon for deg som leder.

Praktisk informasjon:
Jeg tilbyr en startpakke på 5 timer inkludert evaluering for videre å skreddersy et program etter behov.


Kontakt meg!

Er du klar for endring? Ønsker du å vite mer? Fyll ut skjema under for en uforpliktende samtale.

Skriv inn navn
Skriv inn din e-post