Dette sier flere ledere om Veiledningshuset:

«Coachingen med Veiledningshuset har gjort at jeg har blitt mye mer klar over hvordan jeg framstår som leder og hvordan jeg vil og kan videreutvikle dette.»

«Sammen med min coach har jeg blitt mer bevisst på mine egenskaper, hva jeg kan forsterke og hva jeg kan dempe. Jeg har også gjennom coachingen blitt bevisst på hvilke verdier som er viktig for meg, og hva jeg ønsker å ta med meg videre.»

«Coachen bidro med konkrete verktøy i til mitt lederskap, spesielt knyttet til tidsstyring og balanse av hverdagen. Bevissthet rundt egne reaksjonsmønstre har vært veldig relevant for meg og bidratt til positive endringer i mitt daglige virke.»

«Marianne is a fantastic person and a superb coach. Her excellent skills to combine theory, practical examples and ”human touch” make her advices tangible and actionable. Before you know it, you´ll be on your road towards your goals and balanced working life.»


Kontakt meg!

Er du klar for endring? Ønsker du å vite mer? Fyll ut skjema under for en uforpliktende samtale.

Skriv inn navn
Skriv inn din e-post